Persoonlijke Waarden Analyse

Waarden en overtuigingen

Hoe we kijken, oordelen en onze omgeving interpreteren heeft te maken met onze onderliggende waarden en overtuigingen. Die filteren ons beeld en ons oordeel.

Vaak gaan we ervan uit dat mensen om ons heen op een zelfde manier in het leven staan. We nemen aan dat we basiswaarden met elkaar delen, dat we hetzelfde belangrijk vinden in het leven. Mensen kunnen echter wezenlijk van elkaar verschillen als het gaat om waarden.

Krijgen we inzicht in wat een ander van wezenlijk belang vindt en wat we zelf van wezenlijk belang vinden, dan helpt dit zowel privé als in werkomgeving. Ieders persoonlijke waarden en overtuigingen zijn verankerd in ons persoonlijk waardenperspectief.

Waardenperspectief

Een waardenperspectief is een groep van waarden en overtuigingen die sterk met elkaar samenhangen en bij elkaar horen. Deze groep waarden vormt een bepaalde georganiseerde manier van kijken en oordelen, een manier van denken.

Dit profiel geeft u inzicht in uw persoonlijke waardenperspectief. Dit waardenperspectief is van grote invloed op uw dagelijkse handelen en uw besluitvorming. Wat vindt u belangrijk? Hoe ‘denkt’ u? Wat zijn uw aannames? Waar gelooft u in? Wat vindt u dat u zou moeten doen in een bepaalde situatie? Wat is in uw optiek ‘goed’ of ‘fout’?

Inzicht in waarden en overtuigingen

Onze waarden en overtuigingen worden cognitief gevormd. We bedenken ze en kiezen er bewust voor om bepaalde waarden en overtuigingen een rol te laten spelen in ons leven. Dit in tegenstelling tot onze Persoonlijke Stijl, die van invloed is op ons onbewuste handelen.

Hoewel iemands Persoonlijke Stijl nauwelijks aan verandering onderhevig is, veranderen onze persoonlijke waarden in de loop der tijd. 

Krijgen we inzicht in de onderliggende waarden en overtuigingen van onszelf en de mensen om ons heen, dan kunnen we onszelf en anderen beter begrijpen en managen. Bovendien krijg je handvatten om meer in overeenstemming te handelen met jouw waarden en te reflecteren op die waarden.

Profiel

Het profiel geeft het waardenperspectief van iemand weer. Met dat inzicht kunt u communicatie en gedrag beter plaatsen. Verder gaat het dieper in op vragen zoals;

  • Waarom voelt het ene goed en het andere niet?
  • Waar gelooft u in?
  • Wat vindt u belangrijk?
  • Waarom reageert u op een bepaalde manier in bepaalde situaties?

Bron: Q4Profiles

Voor de inzet van alle vragenlijsten/assessments maak ik gebruik van de profielen van Q4Profiles. 

De meest Nuchtere coach van Groningen komt niet uit Groningen . . .

. . . die komt uit Blauwestad.

Nuchter Coaching staat voor een pragmatische aanpak van uw leervraagOf het nu is voor uw persoonlijke ontwikkeling, de ontwikkeling van uw team óf voor de ontwikkeling van uw organisatie, . . . Nuchter helpt!

Nuchter Contact

Strand Zuid, Unit 3

9685 AD Blauwestad

T: 0648496056

E: info@nuchtercoaching.nl

Nuchter Social

© Copyright 2021 – 2024 Nuchter Coaching    |    Algemene voorwaarden    Privacyverklaring